Vietstock 2022 Expo & Forum

Tuần này, chúng tôi đã tham gia # Vietstock2022, phiên bản thứ 10 của Triển lãm Công nghiệp Thức ăn, Gia súc & Thịt Quốc tế Hàng đầu Việt Nam, nơi sự phối hợp thực tế của 3 triển lãm này đã mang đến một chương trình tổng hợp duy nhất và quy tụ tất cả các ngành thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi và thịt. , đại diện cho toàn bộ chuỗi giá trị protein động vật từ sản xuất đến tiêu thụ.
Chúng tôi tự hào là một phần của sự kiện này, trao đổi kiến ​​thức và kinh nghiệm với khách hàng và đồng nghiệp của chúng tôi, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của #AnimalHealth.
Cảm ơn nhóm của chúng tôi, đối tác, nhà tổ chức và những người đã tham gia cùng chúng tôi trong sự kiện này!
  • Continue reading
  • Continue reading
View More