Về chúng tôi

Chúng tôi là công ty công nghệ sinh học chuyên phát triển, sản xuất và thương mại hóa các giải pháp liên quan đến sức khỏe động vật và môi trường.

Chúng tôi mong muốn được hợp tác để tăng cường tình trạng sức khỏe động vật tại mọi quốc gia, thúc đẩy các hoạt động sản xuất mới và đảm bảo sức khỏe cho động vật, con người và môi trường.

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khoa học và trường đại học trên toàn thế giới để đạt được các giải pháp cải tiến nhằm đáp ứng những nhu cầu sức khỏe động vật trong từng bối cảnh cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp và có chuyên môn cao chuyên hỗ trợ và tư vấn cho các nhà sản xuất, bác sĩ thú y và chủ sở hữu vật nuôi về cách thức đúng trong việc ứng dụng các công nghệ.

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khoa học và trường đại học trên toàn thế giới để đạt được các giải pháp cải tiến nhằm đáp ứng những nhu cầu sức khỏe động vật trong từng bối cảnh cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp và có chuyên môn cao chuyên hỗ trợ và tư vấn cho các nhà sản xuất, bác sĩ thú y và chủ sở hữu vật nuôi về cách thức đúng trong việc ứng dụng các công nghệ.

Tập huấn

Chúng tôi mang đến cho bạn các video hướng dẫn để bạn có thể tìm hiểu thêm về các sản phẩm.

Tin tức

  • Từ chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm […]

  • “No Herd Left Behind: Ensuring Immunity Onset and Duration for […]

  • From March 8th to 10th, we will be present at the complete feed to food event in Asia, dedicated to the world of livestock production, animal husbandry and all related sectors, from feed production, to farming, animal health and more.

  • There are many factors to consider if an FMD vaccine is "good." Not only the quality...

Liên hệ chúng tôi

Để có thêm thông tin về mặt kỹ thuật hoặc thương mại đối với các sản phẩm và doanh nghiệp của chúng tôi, vui lòng hoàn thành biểu mẫu