Chúng tôi đã bắt đầu khởi công dự án #Chuyển giao công nghệ mới tại Hàn Quốc! ​​

Tại Biogénesis Bagó, chúng tôi liên tục lớn mạnh và củng cố vị thế là đơn vị tiên phong trên toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao công nghệ liên quan đến phát triển vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng.

Cùng với công ty FVC của Hàn Quốc, chúng tôi đang xây dựng một nhà máy sản xuất 100 triệu liều vắc-xin phòng bệnh #lở mồm long móng mỗi năm, ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới.

Chúng tôi hướng đến việc hợp tác cùng các cơ quan thú y để cung cấp ra thị trường các loại vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng (FMD) an toàn, đẳng cấp thế giới, từ đó tạo ra thêm các giải pháp dễ tiếp cận cho những người chăn nuôi gia súc tại địa phương và giúp Hàn Quốc đạt được các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm trong giao thương quốc tế.

Với kinh nghiệm và sự công nhận trên toàn cầu trong việc kiểm soát bệnh lở mồm long móng, cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các dự án tương tự trên thế giới, cho phép chúng tôi tiếp tục cống hiến để nâng cao sức khỏe vật nuôi.

  • Continue reading
  • Continue reading
View More