Chúng tôi đã gửi đi lô vắc-xin #FMD (phòng bệnh lở mồm long móng) đầu tiên để kiểm soát đợt bùng phát đang diễn ra tại Indonesia. Quốc gia này đã duy trì trạng thái sạch bệnh #FMD trong hơn 35 năm qua, theo Tổ chức  thú y thế giới (WOAH). ​​

Toàn bộ lô hàng Aftogen Oleo, một loại vắc-xin  đơn giá với hiệu quả đã được chứng minh trong các đợt bùng phát dịch bệnh FMD ở nhiều quốc gia và trên các loài động vật khác nhau, sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9. ​

Tại @Biogénesis Bagó, chúng tôi luôn nỗ lực làm việc để phòng ngừa và kiểm soát #FMD trên toàn thế giới trong suốt hơn 70 năm qua. Song song với nhiều  hoạt động hỗ trợ trong các đợt bùng phát #FMD  như đã từng xảy ra tại Việt Nam (2018-2019), Hàn Quốc (2016), Uruguay (2002), Argentina (2001) và Đài Loan (1997) đã giúp chúng tôi đạt được vị thế là đồng minh chiến lược của các cơ quan thú y  trên toàn thế giới.

  • Continue reading
  • Continue reading
View More